Collectanten zonder vergunning gesignaleerd

12 augustus 2009 07:00

ALMERE - Er zijn bij de gemeente Almere berichten binnengekomen dat er in de stad gecollecteerd wordt namens de stichting Leukemie. Deze collectanten zijn niet in het bezit van een vergunning en mogen daarom niet collecteren.


De politie is op de hoogte gesteld van de collectanten. Bewoners uit Almere wordt gevraagd om indien u deze mensen ziet lopen, hiervan direct melding te maken bij de politie op telefoonnummer 0900-8844. De collectanten zijn gesignaleerd bij diverse supermarkten door heel Almere.
Deze collectanten zouden een geldig legitimatiebewijs met een gewaarmerkte stempel van de gemeente Almere moeten kunnen overhandigen, als bewoners met ze te maken krijgen. Daarnaast moet het collectebusje voorzien zijn van een goed slot.