Collectief heien in Homeruskwartier

01 oktober 2008 07:00

ALMERE - De gemeente heeft besloten om in een proefproject de kavels voor rijtjeswoningen in woonbuurten van het Homeruskwartier collectief te gaan heien. In totaal gaat het om 68 kavels waarbij het collectief heien speelt.


Op een deel van de kavels die aangeboden worden in het Homeruskwartier moeten de woningen aaneengesloten worden gebouwd. Dat betekent dat de toekomstige bewoners goede afspraken moeten maken over de heiwerkzaamheden. Dit is niet altijd even gemakkelijk en gebeurt in de praktijk onvoldoende, wat kan resulteren in slechte aansluitingen tussen de huizen en overlast tijdens het heien.
Om deze problemen te voorkomen heeft de gemeente besloten om in een proefproject de kavels voor rijtjeswoningen in de woonbuurten 'ik bouw smal' en 'ik bouw een grachtenhuis' in het Homeruskwartier collectief te gaan heien. In deze proef neemt de gemeente de coördinatie van het heien op zich, de kosten van het heien en de heipalen worden doorbelast aan de individuele kavelkopers. Bijkomend voordeel is dat er een financieel voordeel behaald kan worden door het gehele heiplan in een keer aan te besteden.