College benadrukt in brief raadsleden belang van campus

09 december 2020 11:35

Door Marcel Beijer

ALMERE – Het college heeft de raadsleden een brief gestuurd die nog eens benadrukt hoe belangrijk het Campusplan voor de binnenstad is. Dat is een tamelijk ongebruikelijke stap, waarmee het college afwijkt van de reguliere procedure.

Zoals bekend wil het college van de binnenstad een campus maken. Ook de gemeenteraad is daar voorstander van. In november werd daartoe het programmaplan 'De eeuwig jongen binnenstad' unaniem goedgekeurd. Hogeschool Windesheim wil het nieuwe hoofdgebouw op de plek van het huidige Voetnoot bouwen, maar daar is in de raad nog weerstand over. Vorige week vroegen de raadsleden aan wethouder Maaike Veeningen om ook een plan uit te werken voor een alternatieve locatie.

'Een aanvullende locatie nog verder onderzoeken is mogelijk en als u dat van ons

vraagt zullen wij dat natuurlijk doen', schrijft het college in de brief. 'Het zou de ontwikkeling ook vertragen.'

Complexe opgave

Het college schrijft dat het campusplan een 'complexe opgave' is maar dat het van groot belang is dat het doorgang vindt. 'De voordelen zijn zo groot dat wij deze vinden opwegen tegen de nadelen.'

Het college is blij dat de raadsleden meedenken, maar pleit er wel voor om het proces niet te vertragen. Zo wil een aantal raadsleden dat ook de Almeerse woningcorporaties in aanmerking moeten komen om de 1500 studentenwoningen te bouwen. Het college wil dit door één organisatie laten doen: DUWO dat gespecialiseerd is in studentenhuisvesting en door de massa ook voordeliger kan bouwen. Als de bouw (deels) ook aan lokale corporaties wordt gegund, valt dat voordeel weg.

Toch geeft het college aan wel in gesprek te willen gaan met de Almeerse corporaties over een mogelijk rol in aanvulling hierop.

Binnenstad

Het college benadrukt in de brief dat er een voorkeur is om de binnenstad zo compact mogelijk te houden, dus met Windesheim op de plek van de Voetnoot en niet daarbuiten, bijvoorbeeld op het Odeonveld. Alternatieve locaties inzichtelijk maken is volgens het college al gedaan, maar een verdere uitwerken daarvan levert vertraging op. 'Studenten zullen langer moeten wachten op de realisatie van woningen terwijl er een tekort is, Windesheim zal langer onderwijs moeten geven in een krap en matig geschikt gebouw. Terwijl wij juist met kracht in moeten zetten op het ontwikkelen van woningen, hoger onderwijs en het versterken van onze de binnenstad.

'Wij denken dat dit voorstel het beste is voor een levendige binnenstad waarin hoger onderwijs en

studentenhuisvesting belangrijk zijn. Maar het is de raad die beslist'