College: inderdaad vijf mensen vertrokken bij Floriade

02 juni 2021 09:45

ALMERE – Vijf medewerkers van de Floriade zijn vertrokken vanwege de recente ontwikkelingen. Dat bevestigt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de PVV.

De PVV had al vernomen dat er hoge functionarissen waren vertrokken. Het college heeft dat nu bevestigd. Vertrokken zijn een adviseur bezoekersservices, projectmanager facilitair management, projectmanager Groen, en twee projectmanager Deelnemers. Volgens het college heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van de Floriade BV ingegrepen in de organisatie, nadat de organisatie bij de gemeente aanklopte om nog eens 15 miljoen euro extra subsidie te vragen voor de inrichting van het terrein. Volgens het college moet er nu 'grondig en tegelijkertijd snel' duidelijkheid komen over de wijze waarop de Floriade succesvol kan worden 'waarbij het maken van eventuele extra kosten zoveel als mogelijk wordt beperkt'. De RvC achtte die kans het grootst door Hans Bakker aan te stellen als enig statutair directeur. Een tweede directeur wordt derhalve niet meer aangesteld.

De RvC heeft het college laten weten dat dit voor vijf mensen in de organisatie reden is geweest om te vertrekken. De ontstane vacatures worden zo snel mogelijk ingevuld. Volgens de RvC komt de continuïteit van het evenement niet in gevaar.