College: Sint Hubertus doet niet aan talentontwikkeling

22 april 2021 13:20

ALMERE – De gemeente heeft de jaarlijkse subsidie voor muziekvereniging Sint Hubertus Almere stopgezet omdat de vereniging niet voldoet aan eisen die het Cultuurplan stelt aan talentontwikkeling.

Dat schrijft de gemeente in antwoord op schriftelijke vragen van D66. 'Verenigingen die niet of onvoldoende bijdragen aan de ambities uit het Cultuurplan komen niet in aanmerking voor de structurele gemeentelijke subsidie', aldus het college. 'In het Cultuurplan maken wij een onderscheid tussen cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Onder talentontwikkeling verstaan wij activiteiten die er op gericht zijn om Almeerse jongeren specifiek toe te leiden naar het kunstvakonderwijs. Alle andere activiteiten van amateurverenigingen waarbij Almeerders zich bekwamen in de kunst- of muziekbeoefening plaatsen wij onder de noemer cultuurparticipatie', aldus het college. 'De subsidieaanvraag van Sint Hubertus is geweigerd omdat zij met haar activiteiten niet voldoet aan de invulling die de gemeente vanuit het Cultuurplan aan talentontwikkeling geeft.'
Het college geeft aan dat Sint Hubertus voorafgaand aan het subsidiebesluit uitgenodigd is om hun werkwijze en activiteiten aan te passen zodat deze meer en beter aansluiten op de ambities uit het Cultuurplan. Daar zou geen gebruik van zijn gemaakt door de vereniging.

Sint Hubertus voldoet niet aan de gestelde eisen, volgens het college. (Foto: aangeleverd)