College wil geen totaalverbod op vuurwerk

28 november 2019 00:00

ALMERE – Het college van Burgemeester en Wethouders ziet niets in een totaalverbod op vuurwerk. Het college voelt zich in de opvatting gesterkt door de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat onlangs is afgerond.

Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van de Almeerders vuurwerk leuk vindt, maar dat ook een groot deel overlast ervaart en betere handhaving verwacht.

'De resultaten van dit onderzoek onderschrijven deels de weg die wij op dit gebied zijn ingeslagen', schrijft het college aan de gemeenteraad. 'Het ontbreekt aan draagvlak voor een totaalverbod op vuurwerk in Almere. Er is draagvlak onder Almeerders voor maatregelen zoals de verplichte vuurwerkvrije zones die worden ingesteld tijdens de jaarwisseling van 2019-2020. Naast de verplichte vuurwerkvrije zones zetten wij dit jaar ook de vrijwillige vuurwerkvrije zones voort.'

Vuurwerkshow

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel Almeerders positief staan tegenover een centrale vuurwerkshow. ' Wij zijn hier echter terughoudend in, aangezien niet is gezegd dat een vuurwerkshow daadwerkelijk bijdraagt aan een afname van het afsteken van vuurwerk elders in de stad. Bij een aantal andere gemeenten is dit niet het geval gebleken. Het brengt bovendien nieuwe risico's met zich mee voor de openbare orde en vergt inzet van o.a. politie en handhaving die dan niet elders kan worden gebruikt, op een toch al zeer drukke avond/nacht.'

Preventief

Een duidelijke bevinding uit het onderzoek is dat met name jonge mensen positief zijn over vuurwerk, en het ook graag afsteken. ' Dit onderschrijft het belang dat preventieve maatregelen zich vooral moeten richten op deze doelgroep', schrijft het college. ' In communicatie-uitingen gaan wij hier, vanaf dit jaar al, (meer) rekening mee houden door te letten op het taalgebruik en de kanalen die worden gebruikt.'

(Archieffoto: Shutterstock)