Coronacrisis heeft gevolgen voor vorm Floriade

14 april 2020 00:00

Door Marcel Beijer

ALMERE – Al langer was duidelijk dat Floriade 2022 in Almere niet de vorm krijgt zoals destijds in het bidbook werd voorgesteld. Ook de coronacrisis heeft nu gevolgen voor de vorm van het evenement. In opdracht van de gemeenteraad onderzoekt een verkenner drie opties, waaronder ook afstel.

Het is de gemeente duidelijk dat de aanvankelijke plannen en ambities niet realistisch meer zijn. Er resteren drie opties: een light-variant, uitstel, of het volledig afblazen van het evenement. Op verzoek van de gemeenteraad gaat een extern onderzoeker de drie opties doorlichten. Daarvoor heeft het college de Almeerse ex-IBM directeur Harry van Dorenmalen gevraagd.

Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) verwacht dat Van Dorenmalen medio mei met een adviesrapport komt waarna de gemeenteraad de voorkeur moet uitspreken over één van de drie opties. Hoek wil daarbij niet op de zaken vooruitlopen. "We leven in een heel bijzondere tijd, waarin naar bijzondere oplossingen moet worden gezocht. Niemand van ons heeft dit ooit meegemaakt. Ik bedoel: zelfs de Olympische Spelen worden een jaar uitgesteld. Dat leek onvoorstelbaar. Ook wij moeten een besluit nemen, maar dat besluit komt niet vanzelf. We moeten erop anticiperen en op een intelligente wijze mee omgaan. Dat doen we met die verkenning."

Floriade BV

De Floriade BV, die het evenement organiseert, liet eerder deze week tegenover deze krant weten dat uitstel of afstel van de Almeerse wereldtuinbouwtentoonstelling niet aan de orde is. "Wij hebben van de BIE (de instantie die wereldwijd de classificaties afgeeft, red.) de licentie voor 2022. Daar kan niet van afgeweken worden. Er is dus geen sprake van uit- of afstel van de Floriade in Almere."

Dat zou betekenen dat er één optie overblijft: een light-versie van de Floriade.

Hoek wil niet op die uitlating ingaan. "Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en deze is voor de rekening van de Floriade BV. Ik wil niet dat we ons gaan verliezen in speculaties. In ieder geval ligt er geen besluit om te stoppen. Ik vertrouw op een degelijke verkenning die de heer Van Dorenmalen voor ons gaat doen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad daar dan over."

Directeur

Directeur Peter Verdaasdonk van de Floriade BV wordt, wegens persoonlijke omstandigheden, voorlopig vervangen door voormalig topambtenaar Pieter Cloo die ook als adviseur aan de BV verbonden is. Cloo verrichte tientallen opdrachten bij private opdrachtgevers en organisaties. Bij de meeste mensen is Cloo vooral bekend van de affaire rond de hoge verbouwingskosten bij het hoofdkantoor van UWV, waar hij en directeur Tjibbe Joustra, door de minister verantwoordelijk werden gehouden voor het verstrekken van onjuiste informatie. In 2015 stapte hij op als secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, als gevolg van de Bonnetjesaffaire rond Fred Teeven.

De coronacrisis heeft gevolgen voor de Floriade. Er blijven drie opties over. (Artist impression: aangeleverd)