D66: "Rijkssubsidie SenterNovem opheffen en ontslagrecht versoepelen"Pechtold schuift aan bij

09 juni 2010 07:00

STICHTSEKANT - Alexander Pechtold heeft afgelopen woensdag 2 juni Almeerse ondernemers verrast met een bliksembezoek. De lijsttrekker van D66 schoof aan bij het ondernemersontbijt dat bij het bedrijf Antalis aan de Stichtsekant in alle vroegte plaatsvond. Hij ontvouwde daar het plan om SenterNovem af te schaffen, omdat onnodig geld wordt rondgepompt. "Het verstikt ons ondernemende karakter."


D66 pleit voor opheffing van SenterNovem. "Dit 1.500 ambtenarentellende instituut is inmiddels opgegaan in Agenda.nl. Ondernemers laten in grote getale weten dat de huidige arrangementen voor innovatie subsidies te bureaucratisch zijn en niet werken." Het onnodig rondpompen van geld moet volgens D66 daarom stoppen.
De helft van de subsidies die SenterNovem uitkeert, gaat naar twee regelingen die morgen door de belastingdienst zouden kunnen worden overgenomen. Pechtold: "Het is geld op zoek naar projecten in plaats van projecten op zoek naar geld."
De overheid moet daarom volgens D66 de ontwikkelingen uit ondernemersland stimuleren door middel van garantstellingen eerder dan door subsidiestromen. "Dat zal ook leiden tot betere toegang tot bankfinanciering." Alle huidige regels leveren volgens Pechtold slechts schijnzekerheid op. "En het verstikt ons ondernemende karakter. Terwijl Nederland naar een ondernemende cultuur in plaats van het uitsluiten van alle risico's."


Ontslagrecht

Het ondernemersontbijt besteedde ook aandacht aan de grote noodzaak tot het versterken van de kennis- en de duurzaamheideconomie. Daarnaast voorziet D66 echte ingrepen in het ontslagrecht. "Een versoepeling hiervan is nodig." Volgens Wimar Jaeger, Almeers ondernemer en kandidaat Tweede Kamerlid, moet er ook structureel aan opleiding gewerkt worden tijdens de hele carrière. "En in de arbeidscontracten vastleggen." Ad van Vugt, ook kandidaat Kamerlid, brak een lans voor een sterke verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en ondernemerschap. "Een intensievere verstrengeling tussen vakonderwijs en bedrijven is de enige oplossing voor het tekort aan vakkrachten voor de industrie."