D66-vragen over beveiliging stadhuis

10 april 2010 06:21

STAD CENTRUM - De fractie van D66 Almere heeft het demissionaire college vragen gesteld over de extra kosten die in maart zijn gemaakt voor de beveiliging in en rond het stadhuis. D66 wil weten hoe deze kosten - inclusief de inzet van extra bodes - financieel gedekt zijn.


Raadslid Jan Lems van D66: ‘We krijgen in Almere te maken met flinke bezuinigingen. De kosten die gemaakt zijn voor de extra beveiliging hadden wij liever ingezet voor zaken waar inwoners wat aan hebben. Hier hebben ze helemaal niets aan; sterker nog, de extra beveiliging is drempelverhogend voor Almeerders die de lokale politiek willen volgen. Terwijl de politieke markt destijds juist is ingesteld om inwoners meer te betrekken.’
D66 noemt de avond van de installatievergadering een ‘dieptepunt’. Lems: “Toen is het stadhuis veranderd in een ware vesting met bij alle ingangen flinke bewaking. De pers kreeg zelfs te maken met snuffelhonden die hun tassen onderzochten op explosieven. Behalve het feit dat dit soort beveiligingsmaatregelen grote kosten met zich meebrengen voor de gemeente, maken wij ons zorgen over de grimmige sfeer die hierdoor ontstaat.’
D66 hoopt dat de extra beveiliging tijdelijk was en dat het niveau snel wordt afgebouwd tot de situatie zoals die voor maart was.