De Kunstambassadeur: zwerfkeien door mensenhanden gemaakt

21 december 2020 08:15

REGENBOOGBUURT - In de rubriek De Kunstambassadeur vertellen stadgenoten over hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte. Deze week is het woord aan Frans Luke, Kunstambassadeur van 'Vondst' van kunstenaar Ria Smit in de Regenboogbuurt.

"Het kunstwerk staat langs het Gerard Monnickpad - Pastelstraat, op een plek nabij de Spectrumbrug, de verbinding tussen de Spectrumdreef en de A6. Het is geplaatst op 26 juni 1996 naar aanleiding van de oplevering van de 100.000ste casco woning in Almere en geschonken door Heembeton BV, Bemog Projectontwikkeling Almere BV en Nevanco Woningbouw BV. Sinds 1998 heeft het kunstwerk beroemde buren: de drie 'Rode Donders'.

Zwerfkeien

Het kunstwerk bestaat uit liggende en staande betonnen 'zwerfkeien'. Ze zijn geïnspireerd op de zwerfkeien die na de ijstijd achterbleven in Flevoland. Tijdens de drooglegging van de polder kwamen ze letterlijk weer boven water. Deze betonnen zwerfkeien zijn door mensenhanden gemaakt, net als de stad en de provincie waarin ze liggen. Eén kei is doorgezaagd en bergt een schat in zich: een kern van blauw glas. Dat geeft de naam van het werk een extra betekenis. Bijgaande foto is bij de onthulling gemaakt. Het glas is echter al snel na de plaatsing van het kunstwerk gemolesteerd en helaas nooit meer hersteld.

'Maanstenen'

Het ontwerp is van architect Ria Smit (1950). Zij ontwierp voor de Regenboogbuurt in Almere de Karmozijnhof. Op zoek naar (kleur)informatie over de buurt en van haar project heb ik in 2015 contact met haar gezocht.

Mijn eerste kennismaking met dit kunstwerk moet begin 1997 zijn geweest, de eerste lente na onze verhuizing vanuit Amsterdam naar de Regenboogbuurt. Mijn vrouw en ik wisten niets over het werk, er stond geen bordje (meer?) bij, maar de prachtige blauwe kern was nog intact. We noemden ze: maanstenen.

Na de oplevering van de Rode Donders in 1998 maakten we met een vriendin en haar kinderen een wandeling door onze buurt. Toen fantaseerde ik een verhaal hoe deze stenen van de maan gevallen zouden zijn, zo maar, in Almere, niet ver van ons huis. Zij vonden het verhaal prachtig en wij vinden de herinnering bijzonder. En zo bleven deze stenen voor hen en voor ons: de maanstenen. Al vind ik inmiddels de ware betekenis nog mooier.

Rondje Regenboogbuurt

In 2018 heeft Stichting Regenboogbuurt het initiatief genomen voor het Rondje Regenboogbuurt: een wandelroute van circa 5 km langs de mooiste plekken van de Regenboogbuurt. Op 20 plekken langs de route kun je via bordjes met een QR code informatie ophalen over geschiedenis en achtergronden, bebouwing, beplanting én kunst in deze bijzondere buurt. De route gaat natuurlijk ook langs. 'Vondst'. Daarnaast zijn er rondleidingen onder leiding van een gids. Meer informatie hierover staat op www.regenboogbuurt.nl."

Meer interviews en kunstwerken op: www.kunstambassadeurs.nl.