De Ondernemersavond: Onderneem! Juist nu!

16 november 2009 08:00

ALMERE - UWV WERKbedrijf en MKB-Nederland organiseren op dinsdag 17 november De Ondernemersavond. De avond biedt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf informatie en advies over de maatregelen en subsidies die vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het WERKbedrijf ter beschikking staan.


Werkgevers komen - zeker in tijden van crisis - met veel personele vragen te zitten. Ze vragen zich bijvoorbeeld af wat ze moeten regelen om in aanmerking te komen voor de regeling deeltijd-WW. Of welke mogelijkheden er zijn om aanspraak te maken op overheidssubsidies. Hoe ontslagprocedures werken of hoe werknemers bijgeschoold kunnen worden, of een Ervaringscertificaat (EVC) kunnen halen.
Tijdens De Ondernemersavond staan vier thema's centraal: ontslag, van werk naar werk, werving en selectie en scholing. De vestigingen van UWV WERKbedrijf verzorgen workshops, presentaties, informatiemarkten en netwerkbijeenkomsten. Op de website www.werk.nl staat welke activiteiten op de locaties in deze regio worden georganiseerd. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan De Ondernemersavond.

Aanmelden

Ondernemers die de Ondernemersavond willen bijwonen, kunnen zich online aanmelden via www.werk.nl. Op het aanmeldformulier kan worden aangeven welke avond de voorkeur geniet