De Troubadour wordt nevenvestiging Montessorischool Stad

26 november 2008 08:00

ALMERE - De stichting Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft het voornemen om openbare basisschool De Troubadour om te zetten in een nevenvestiging van openbare basisschool Montessorischool Stad.


De ASG kiest voor omzetting van De Troubadour naar een nevenvestiging omdat het geringe leerlingenaantal, van ongeveer tachtig leerlingen, niet stijgt. Op die manier wordt voorkomen dat de school moet worden opgeheven. Na omzetting tot een nevenvestiging van Montessorischool Stad blijven de leerlingen ingeschreven als leerlingen van De Troubadour.
De gemeenteraad heeft met betrekking tot het openbaar onderwijs een specifieke toezichthoudende rol. Deze is ondermeer bedoeld om de toegankelijkheid van het openbaar onderwijs te waarborgen. Hoewel er voor de voorgenomen omzetting geen besluitvorming door de raad is vereist, heeft het college wel besloten met een raadsbrief de leden van de gemeenteraad te informeren.