De Wegwijzer start bijbelcursus

03 september 2008 07:00

ALMERE - Christelijke boekwinkel De Wegwijzer start de cursus 'Wegwijs in de Bijbel'. Deze cursus helpt bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen. In één jaar tijd worden op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur de belangrijkste thema's uit de Bijbel behandeld.


De cursus is zo opgebouwd dat alle christelijke feestdagen en hun betekenis aan de orde komen. Dit maakt het tot een praktisch geheel. De cursus is een goede gelegenheid om op een vrijblijvende manier kennis te maken met de inhoud van het grootste boek van alle tijden.
Er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Deelname is gratis, er geldt alleen een bijdrage van 15 euro voor het cursusmateriaal. De cursus verplicht deelnemers niet tot lidmaatschap van een kerk. Na inschrijving krijgen deelnemers persoonlijk bericht over de begindatum, tijd en plaats. Voor informatie en/of aanmelden: 036-5490604 of e-mail: gem.wegwijzer@solcon.nl.