De wijk in cijfers

10 december 2008 08:00

Aantal inwoners:          6.804
Aantal woningen:         2.637
Koopwoningen:          68 %
Huurwoningen:          32 %
Buurtcentrum De Bazuin, Luitstraat 1, 036-5363386
Gezondheidscentrum Opmaat: Rimsky Korssakovweg 51, 036 -5454480
Wijkwinkel Almere Stad West: Louis Armstrongweg 120, 036-5233417