Dienstverlening De Schoor onderzochtBuurthuis Stedenwijk hoogst gewaardeerd

03 september 2008 07:00

ALMERE - Welzijnsorganisatie De Schoor heeft vóór de zomervakantie wederom een tevredenheid-onderzoek uitgevoerd onder haar klanten. Zowel bezoekers als huurders hebben hun mening gegeven over de dienstverlening in de vijftien buurtcentra van De Schoor. De Inloop in Stedenwijk scoorde het best.


Gemiddeld geven zowel bezoekers als huurders het rapportcijfer 7,7. De score is daarmee iets hoger dan vorig jaar met de cijfers 7,7 en 7,4.
Er zijn 600 vragenlijsten uitgezet bij huurders en bezoekers, verdeeld over 15 accommodaties, verspreid over de stad. In het klanttevredenheidonderzoek zijn vragen gesteld over zaken als informatieverstrekking, bereikbaarheid, inrichting, barassortiment, schoonmaak, prijzen van ruimtes en consumpties, faciliteiten, vriendelijkheid en behulpzaamheid van de medewerkers. Onder bezoekers ging dit jaar het hoogste cijfer naar Filmwijkcentrum met een 8,2. De huurders waardeerden De Inloop in Stedenwijk het hoogst met een 8,4.
Daarnaast zijn aan de bezoekers ook vragen gesteld over de bijdrage die de accommodaties leveren aan de sociale samenhang in de wijk. Opmerkelijk is dat 60 procent van de bezoekers aangeeft niet in dezelfde wijk te wonen als waar de accommodatie staat. En 83 procent aan dat men de accommodatie vooral bezoekt vanwege het activiteitenprogramma. Een kwart van de bezoekers komt bewust naar de accommodatie voor contacten met andere (wijk)bewoners. Wel geeft 46 procent aan door het bezoek aan de accommodatie andere mensen te hebben leren kennen in de wijk. Ook voelt 47 procent zich door het bezoek aan de accommodatie meer verbonden met de wijk waarin de accommodatie staat.