Digitaal monument voor bemanning Short Stirling gelanceerd

06 mei 2020 00:00

ALMERE - Er wordt een digitaal monument gecreëerd voor de bemanningsleden van de Short Stirling, de Engelse bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Markermeer bij Almere is neergestort. Dit jaar wordt het vliegtuigwrak geborgen.

Om deze mannen te eren ontwikkelt Moondocs in opdracht van de provincie een documentaire, waarin de verhalen van de mannen en hun nabestaanden centraal staan. Het digitale platform is al online te bezichtigen via Vliegenoverpolderlijnen.nl. Hierop plaatst Moondocs de onstaansgeschiedenis van de film die tijdens hun zoektocht naar de verhalen over de bemanning naar boven komt. Uiteindelijk wordt het platform een digitaal monument om de bemanning te herdenken, en vormen de verhalen de basis van de documentaire die eind 2020 wordt gepubliceerd.

De site brengt het verhaal van het vliegtuig in beeld, en heeft hierin speciale aandacht voor de bemanningsleden en hun nabestaanden.

Berging Short Stirling

De Short Stirling, met daarin waarschijnlijk nog de bemanningsleden, zou aanvankelijk in maart worden geborgen, maar na een grondige risicoanalyse over de munitie die mogelijk gevonden wordt en de huidige coronacrisis, is de berging uitgesteld. Naar verwachting start de berging dit najaar. Nabestaanden van de bemanning hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders en de Almeerse gemeenteraad steunen dit. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag de dag nog in vrijheid kunnen leven. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren.

Nationaal programma

De berging van de Short Stirling maakt deel uit van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken. Gemeente Almere is opdrachtgever. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Defensie en de provincie Flevoland ondersteunen de gemeente bij de berging met geld en advies. Het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken startte in 2019 en zorgt voor de berging van circa dertig vliegtuigen waarbij grote kans is op het aantreffen van stoffelijke resten. Dit programma is gestart om aan de lang gekoesterde wens van nabestaanden tegemoet te komen om hun vermiste familieleden een graf te kunnen geven en om zekerheid te krijgen over hun lot.

De bemanning van de bij Almere neergestortte Short Stirling. (Foto: Aircrewremembered.com/Steve Smith)