Discussie Floriadedebat: mag raad zeggen hoe ze iets wil zeggen?

19 februari 2021 11:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – Het debat over het vertrek van Floriadedirecteur Pieter Cloo ontaardde afgelopen donderdagavond op de Politieke Markt in een discussie over hoe iets wel of niet gezegd mag worden in de raad.

Floriade-directeur Pieter Cloo had tegenover Omroep Flevoland gezegd dat er geen constructieve samenwerking meer mogelijk is met het gemeentebestuur. Verder stoorde hij zich aan de negatieve toon van een aantal raadsfracties over de Floriade en vond hij dat het college meer informatie verstrekte dan nodig was zodat er debatten werden uitgelokt. Daarbij stelde Cloo ook dat er een schadevergoeding kwam voor het te laat opleveren van de kabelbaan. Tijdens de vergadering bleek dat dat laatste niet waar was. Zoals in de toelichting op zijn ontslagbrief al bleek, zegde hij met deze uitspraken feitelijk opnieuw het vertrouwen in het gemeentebestuur op.

Sponsoren

Floriadewethouder Jan Hoek (GroenLinks) stelde dat het college niet te ruimhartig was geweest met informatie. "wij willen transparant zijn over de Floriade, Cloo heeft daar geen punt." Hoek stelde dat Cloo wel degelijk een punt had over de toon van de debatten. "De raad moet controleren en dat kan gepaard gaan met stevige woorden. Maar het is wel zo dat woorden betekenis hebben en daardoor ook consequenties. Als raadsleden spreken over een 'hoofdpijnevenement', dan heeft dat gevolgen als de Floriade-directie de volgende dag met mogelijke sponsoren in gesprek gaat. Het is zaak dat de raadsleden zich rekenschap geven van de woorden die ze gebruiken. Hier heeft Cloo wel een punt. Hij was wat onhandig in zijn uitspraken, maar kan wel zijn werk tot 2 april voortzetten." Hier mee toonde Hoek vertrouwen in de Floriade-directeur die in de media zijn vertrouwen in het gemeentebestuur had opgezegd.

Duidelijk was dat Cloo en Hoek hun pijlen richtten op de PVV en de Partij voor de Dieren.

Toon

De toon werd gezet toen Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren stelde dat Cloo leugens had verteld had over de schadeclaim voor de kabelbaan, een claim die er uiteindelijk niet bleek te zijn. Voorzitter Weerwind floot Luijendijk terug op het woord 'leugens'. 'Bezijden de waarheid' mocht wel gebezigd worden. Waarna de discussie vooral ging over hoe iets gezegd wordt in de raad, wat wel en niet kan.

Ulysse Ellian (VVD) stak daarbij de hand in eigen boezem. " Kennelijk domineren drie partijen (lees: PVV, Partij voor de Dieren en SP -red.) de debatten over de Floriade. Dan betekent dat ik ook iets niet goed heb gedaan. Ik had het positieve geluid over de Floriade luider moeten laten klinken, me beter moeten uitspreken."

Teveel debatten

Jaap Steenkamer van GroenLinks had een andere mening. "Sommige partijen staan er anders in dan wij, ze zien de Floriade als probleem. Er wordt daarmee door hen schade berokkend aan de stad. Er worden door de oppositie veel te veel debatten aangevraagd over de Floriade." Ellian nuanceerde dit wel: "Woorden doen er altijd toe, maar we moeten wel onze democratische plicht blijven doen. Maar na de Floriade komt de verantwoording, wellicht in een raadsenquête. Voor nu moeten we ons focussen op het evenement."

Het aanvankelijke onderwerp van het debat, het vertrek van Floriade-directeur, sneeuwde een beetje onder. Een paar oppositiepartijen willen dat hij meteen vertrekt, maar wethouder Hoek vindt dat hij zijn werk mag afmaken. De PvdA kondigde nog een motie aan om met één Floriade directeur verder te gaan. Hoek is niet enthousiast over dat idee. De raad vergadert hierover twee weken over verder.

Meer duiding over dit debat in de podcast Politiek Circus 18, te vinden op de website van Almere DEZE WEEK op vrijdag 16.00 uur op deze site.

Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) vindt dat de scherpte van het debat negatief is voor de Floriade. (Foto: aangeleverd)