Donderdag: bijeenkomst 50-plus vrouwen

02 november 2011 06:00

RANDSTAD - Voor veel 50-plus vrouwen breekt een nieuwe fase in hun leven aan, bijvoorbeeld omdat de kinderen de deur uit zijn of omdat hun partner werkloos is geworden. Sommigen willen (weer) buitenshuis gaan werken. Maar hoe en wat? Voor antwoorden op deze en andere vragen kunnen 50-plus vrouwen terecht bij de MaakWerk-bijeenkomst van donderdag 3 november op Werkplein Almere.


Voor 50-plus vrouwen die minimaal vijf jaar geen betaald werk hebben verricht, hebben de PCOB en Unie KBO het project ‘Maak werk van uzelf!’ opgezet. De seniorenorganisaties willen voor deze groep vrouwen de afstand verkleinen tot de arbeidsmarkt om verschillende redenen. Zo komen er veranderingen in de partnertoeslag, een deel van het inkomen van de 50-plus vrouw met een oudere partner valt in 2015 weg. Ook worden tekorten verwacht op de arbeidsmarkt, onder andere in de zorg. Oudere werknemers kunnen dus meer dan welkom zijn.
Diverse landelijke organisaties verlenen volop hun steun, zoals het CNV, Hoofbedrijfschap Ambachten, Passage en MKB-Nederland. Het project krijgt subsidie van het ministerie van VWS (fonds PGO). Kom ook donderdag 3 november naar de MaakWerk-bijeenkomst ovan 13.00 tot 16.30 uur op Werkplein Almere, Randstad 20-04, 1314 BA Almere. Voor aanmelding en info: www.maakwerkvanuzelf.nl.