Door voorgestelde herindeling luchtruimVrees voor vliegtuigoverlast boven Almere

25 februari 2009 08:00

ALMERE - Het is goed mogelijk dat het vliegtuiglawaai boven Almere fors gaat toenemen. Dat zou het gevolg zijn van de nieuwe indeling van het luchtruim, die de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voorstaat. Landelijke vluchten zouden dan op slechts één kilometer boven de stad gaan vliegen. De VVD Almere is hierover getipt door de VVD-fractie uit Hilversum. Die heeft de kwestie inmiddels aangekaart.


De LVNL wil nationale vluchten die vanaf Rotterdam (Zestienhoven) vertrekken voortaan richting noorden en oosten over de lijn Utrecht-Hilversum-Bussum-Naarden-Almere loodsen. Deze nationale vluchten gaan dan 'onder' de Schiphol-vluchten door en vliegen daardoor op slechts één kilometer hoogte boven deze steden.
De Almeerder Liekele Helmus luidt de noodklok: "We zijn juist vanwege vliegtuigoverlast van Hilversum naar Almere verhuisd. Hier mag niet hetzelfde gebeuren."
De VVD in Hilversum heeft inmiddels de zaak op de politieke agenda gezet. "Op hun site valt te lezen dat het om vele tientallen vluchten per week gaat, met ook grotere vliegtuigtypen zoals onder andere de Boeing 737 en A 320", zegt Helmus. "De VVD Hilversum heeft de fracties van omliggende gemeenten gevraagd om zich ook te verzetten tegen de voorgestelde vliegroute op lage hoogte boven de steden.
Het Almeerse VVD-raadslid Joram van Klaveren is inderdaad op de hoogte van de kwestie. "De vliegtuigen vliegen nu op twee kilometer hoogte boven de stad. Als de plannen doorgaan vliegen ze straks op een kilometer."
Van Klaveren acht dat niet wenselijk en ziet meer in het voorstel van de KNVL (Koninklijke Nederland Vereniging voor Luchtvaart). "Die stellen voor om het Schipholverkeer een kilometer hoger te laten vliegen, op drie kilometer. Het landelijke vliegverkeer (transition level) kan dan naar twee kilometer toe. De VVD is namelijk niet tegen uitbreiding van Schiphol. Maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen. Deze oplossing is zowel voor het vliegverkeer als de bewoners het beste."
Volgens de liberaal ligt het gemiddelde transition level in Europa op 3,3 kilometer. "Ik heb geen idee waarom de LVNL gekozen heeft voor een transition level van een kilometer."
De VVD Hilversum heeft vragen gesteld aan het college. De Almeerse fractie wacht af wat de uitkomst daarvan is. "Binnenkort hebben we overleg daarover, en bekijken we of en hoe we dit in Almere oppakken."

Meepraten over dit onderwerp?
Reageer op de stelling: 'Vliegtuigen moeten om Almere heen vliegen!" via www.almeredezeweek.nl