Drie locaties Noorderplassen bekeken voor jachthaven

22 april 2021 12:00

NOORDERPLASSEN - Het college heeft drie locaties bij de Noorderplassen aangewezen voor de mogelijke locatie van een binnendijkse jachthaven. Het gaat om de locaties Verengingshaven Noorderplassen West, Noorderplassen Zuidoosthoek en het strand bij de Von Draisweg.

Na het opheffen van de jachthaven Haddock in het Weerwater ontbreekt in Almere een full service jachthaven (bewaakte stalling met voorzieningen) en is het aantal permanente ligplaatsen afgenomen. In 2019 is daarom een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan nieuwe ligplaatsen in Almere. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er binnendijks behoefte is aan een uitbreiding van het aantal ligplaatsen. Het college heeft daarom een locatieonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een nieuwe binnendijkse jachthaven.

Uit het onderzoek komen de drie locaties naar voren waar op korte- of middellangetermijn realisatie van een jachthaven mogelijk is.