Drinkgedrag 12-15 jarigen in Flevoland zorgwekkend

21 september 2011 05:00

ALMERE – Het drinkgedrag van 12- tot 15-jarigen in Flevoland blijft zorgwekkend hoog. Dat blijkt uit een enquete die de GGD Flevoland heeft gehouden onder 16.325 Flevolandse scholieren in de leeftijd 12 tot en met 18 jaar. Eén op zeven jongeren van 12-15 jaar doet aan ‘binge drinking’. Dat betekent dat ze regelmatig bij één bepaalde gelegenheid meer dan vijf glazen alcohol drinken.


Ten opzichte van de meting van vier jaar geleden is het percentage binge-drinkers weliswaar afgenomen van 34 procent naar 31 procent, toch noemt de GGD Flevoland het nog ‘zorgwekkend hoog’. Drie op de tien jongeren hebben in de afgelopen vier weken bij één gelegenheid meer dan vijf glazen alcohol gedronken. Hoewel sterk wordt ontraden dat jongeren beneden de 16 jaar alcohol drinken, blijkt 30 procent van de 12- tot 15-jarigen recent alcohol gedronken te hebben. Eén op de zeven 12- tot 15-jarigen deed aan ‘binge drinking’, dat komt in Flevoland overeen met ongeveer 3.300 jongeren van deze leeftijd. Met name onder jongeren brengt binge drinking gezondheidsrisico’s met zich mee, omdat hun hersenen nog in de groei zijn. Volgens voorlichtingsorganisatie Jellinek kan binge drinking leiden tot schade aan organen, overgewicht, een stijging van de bloeddruk en vergroot het de kans op een hartinfarct.

Positief

Er komen ook positieve conclusies uit het onderzoek. Zo zijn scholieren in Flevoland door de jaren heen dagelijks meer fruit en groente gaan eten. Een derde van de jongeren eet elke dag fruit. In 1998 lag dat percentage nog op 29 procent. Ook eten meer jongeren elke dag groente, in 1998 was dit 38 procent, nu gaat dit bijna om de helft namelijk 46 procent. Hoewel dit een toename is, is het eten van 200 gram groente en twee stuks fruit nog lang niet bij alle jongeren ingeburgerd.
De scholierenenquête is een breed onderzoek met vragen over gezondheid en gezondheidsbeleving. De enquête wordt vierjaarlijks gehouden en geeft daarmee inzicht in de ontwikkelingen van jongeren op het gebied van gezondheid en welbevinden.