Drinkwatervoorziening veilig gesteld

13 februari 2010 11:06

FLEVOLAND - Om de openbare drinkwatervoorziening veilig te stellen, heeft de Provincie Flevoland een boringsvrije zone in Zuidelijk Flevoland ingesteld. In deze zone is een verbod ingevoerd om grondwater te onttrekken of de bodem te verstoren beneden bepaalde dieptegrenzen.


Het ingenieursbureau Fugro heeft de provincie hierbij geadviseerd met een gedetailleerd onderzoek naar de ligging en samenhang van de scheidende lagen.
De nieuwe regels voor boringen in Zuidelijk Flevoland zijn op 22 december vorig jaar van kracht geworden. De bedoeling is om het diepe grondwater te beschermen en deze voorraad te reserveren voor de openbare drinkwatervoorziening.
Vanaf nu is vooraf bekend hoe diep geboord mag worden ten behoeve van bijvoorbeeld een agrarische grondwaterbron. Tot 22 december werd per geval beoordeeld hoe diep geboord mocht worden. Voor Waterschap Zuiderzeeland heeft dit ook gevolgen. Voortaan kan zij geen vergunningen meer afgeven voor grondwateronttrekkingen die dieper zijn dan de toegestane boordiepte. Voor bestaande boringen die te diep zitten volgens de huidige grenzen, geldt een overgangstermijn van 15 jaar om de betrokkenen ruim de tijd te geven om alternatieven te ontwikkelen. Uiterlijk op 1 januari 2025 moeten deze boringen afgedicht zijn.
In overleg met het waterschap kunnen betrokkenen de komende 15 jaren alternatieven gaan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een andere grondwaterbron. Er mogen namelijk wél ondiepere putten geboord worden, als ze maar boven de nieuwe dieptegrenzen blijven.