Druk op IC Flevoziekenhuis is hoog, maar capaciteit toereikend

06 april 2020 00:00

ALMERE – In het Flevoziekenhuis melden zich dagelijks zo'n 25 á 30 patiënten met coronaverschijnselen. "Ongeveer de helft daarvan wordt in het ziekenhuis opgenomen", vertelt woordvoeder Peter Pels. "Het beeld in het Flevoziekenhuis is stabiel. We kunnen het nu goed aan en we hebben voldoende medewerkers."

Het Flevoziekenhuis heeft twee COVID verpleegafdelingen: één voor patiënten met corona- verdenking, één voor bewezen coronapatiënten. "Gezamenlijk liggen daar gemiddeld circa 30 patiënten. De capaciteit van deze afdelingen is toereikend", aldus Pels. "We zetten extra medewerkers in op de SEH, de IC en de twee COVID afdelingen. We hebben afgelopen weken veel verpleegkundigen en artsen opgeleid en getraind zodat zij ondersteuning kunnen bieden bij de zorg voor coronapatiënten. Dit gaat met name om artsen en verpleegkundigen die door het wegvallen van geplande operaties en dergelijke hun reguliere werk deels niet kunnen doen. We krijgen ook veel aanbod van gepensioneerde medewerkers of andere mensen met ervaring in de zorg."

IC-plekken

De druk op de intensive care is nog steeds hoog, verklaart Pels. "In de normale situatie hebben we 12 IC-plekken. We zijn nu tijdelijk opgeschaald naar 17 plekken. De intensive care is omgevormd tot Corona IC met 12 beademingsplekken.Daarnaast hebben we de reguliere IC ingericht op de OK, met 5 plekken nu, waar patiënten liggen die geen corona hebben."

Het Flevoziekenhuis bereidt zich voor op een verdere uitbreiding van IC-plekken. "Dit is sterk afhankelijk van enerzijds levering van beademingsapparatuur en anderzijds beschikbaarheid van adequaat opgeleide medewerkers."

Beschermende materialen

Het is cruciaal dat de medewerkers goed en veilig kunnen werken, benadrukt Pels. "Op korte termijn beschikken we nog over voldoende beschermingsmateriaal, maar het blijft schaars. Dit vraagt voortdurende inzet. Ook hierover is landelijke en regionale afstemming." Het Flevoziekenhuis wil alleen materiaal inzetten dat getest en bewezen veilig is. Daarom wordt samengewerkt met een landelijk inkoopconsortium van ziekenhuizen.

"Onze mensen werken hard onder zware omstandigheden. Contact met patiënten en familiebezoek is door maatregelen zeer beperkt. Dat is ook voor onze medewerkers zwaar en ongewoon."

Spoed en semispoed-zorg gaat gewoon door

Pels benadrukt dat spoed en semispoed-zorg gewoon doorgaat, ook voor niet corona-patiënten. "Mensen die een acuut probleem hebben – bijvoorbeeld pijn op de borst, acute pijn in de buik – moeten bellen met hun huisarts en als dat nodig is kunnen gewoon zij naar het ziekenhuis komen. Ook bevallingen, oncologische operaties en dergelijke gaan gewoon door." Patiënten hoeven niet bang te zijn dat ze in het ziekenhuis het coronavirus oplopen, want er is een strikte scheiding aangebracht tussen patiënten die wel en geen coronavirus hebben. "Er gelden zeer strikte maatregelen rondom hygiëne."

Reguliere afspraken en planbare zorg wordt we zoveel mogelijk geprobeerd op een andere manier te doen. Bijvoorbeeld telefonisch of digitaal.

Hartverwarmend

"De sfeer is goed. Er wordt hard gewerkt. Er is veel saamhorigheid. We krijgen veel steun en waardering van de buitenwereld. Dat doet ons goed en ervaren wij als hartverwarmend!"

Meer nieuws is te volgen via www.flevoziekenhuis.nl of sociale media.

(Foto: Fred Rotgans)