Druk op woningmarkt in Almere bijna het hoogst

20 april 2020 00:00

ALMERE – De druk op de Almeerse woningmarkt is zo groot dat de stad een koppositie inneemt op de landelijke hittekaart 2020. Dat betekent dat de stad te kampen heeft met hoge prijzen en/of veel woningverkopen, gecombineerd meteen sterke (verwachte) huishoudensgroei.

De hittekaart wordt jaarlijks samengesteld doors Bouwfonds Property Development (BPD) en tootn de druk op de woningmarkt. De 'best scorende' gemeenten zijn: Almere, Amersfoort, Nijmegen, Rozendaal en Zeist. Vorig jaar steeg de gemiddelde koopsom met 7% naar 307.987 euro, terwijl het aantal woningverkopen in de bestaande markt op hetzelfde niveau bleef als in 2018, op 218.000 woningen. Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod, zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt.

Ongekend hoog

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog, met name in de Randstad, het midden van het land en de Brabantse steden. Ten opzichte van de totale woningdruk, is de druk het meest opgelopen in de provincie Zuid-Holland, maar meldt Almere zich ook als 'nieuwkomer' in de top. Almere heeft volgens BPD een relatief 'hetere' woningmarkt dan vorig jaar. Almere staat op de hittekaart op plek 9. Er werden vorig jaa 3104 woningen verkocht voor een gemiddelde prijs van 294.300 euro. In de komende tien jaar zal het aantal huishoudens met 13.130 toenemen

Nijpend

Walter de Boer, CEO bij BPD: "De situatie is inmiddels nijpend. Om meer aanbod te creëren, zullen er bovenop de geplande 75.000 woningen nog eens 20.000 - 30.000 per jaar extra moeten worden gebouwd. Er was vorig jaar al sprake van onduidelijkheid en vertraging onder andere door stikstof (PAS)- en PFAS-uitspraken in Nederland. Dit jaar komt de Corona-crisis en alle onduidelijkheden over de impact daarvan nog overheen. Een terugval in 2020 naar een geschat aantal van zo'n 55.000 nieuwe woningen, doet de druk alleen nog maar verder oplopen. De komende jaren zullen we alles op alles moeten zetten, marktpartijen onderling én de publieke en private sector samen, om bouwplannen ten uitvoer te brengen. Alleen zo kunnen we de druk op de woningmarkt verlichten."

Over het onderzoek

Een hoge score (donkerrode kleur) op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en/of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei. Ga naar bpd.nl/hittekaart-2020 voor meer informatie en een interactieve versie van Hittekaart 2020.