Eén omgevingsvergunning en vele blije gezichten

06 april 2010 07:00

ALMERE - Wie een huis, fabriek of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te meestal te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu. Met de invoering van een nieuwe wet, de Wabo, komt daar verandering in.


Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1.600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via het online Omgevingsloket.
Het aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Bedrijven en gemeenten vinden de regels niet altijd duidelijk en lastig uit te voeren. Verder worden gemeenten en provincies geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het ministerie van VROM wil zorgen dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten. Dat zorgt dan weer voor een heleboel blije gezichten, omdat de rompslomp beperkt wordt.
Voor meer informatie: www.vrom.nl.