Ecologie-visie leidt tot negentien moties en amendementen, bijna allemaal van PvdD

08 februari 2021 13:35

ALMERE – De bespreking van de ecologie-visie voor de gemeente Almere, afgelopen donderdag tijdens de Politieke Markt, heeft geleid tot maar liefst negentien moties en amendementen. Daarmee kan de bedachte visie worden aangepast.

Almere had al langer een ecologie-visie, maar wil die actualiseren vanwege de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering en verstoord ecologisch evenwicht in de wereld. Met de visie wil het college inzetten op een grotere betrokkenheid van de Almeerders, een verdere verweving van natuur in de stad, het verhogen van de biodiversiteit en het versterken van het ecologisch netwerk door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Daarmee moet een 'robuust en veerkrachtig ecosysteem in en om de stad' ontstaan.

Naar aanleiding van de bespreking tijdens de Politieke Markt, afgelopen donderdag, hebben politieke partijen maar liefst negentien moties en amendementen ingediend. Daarmee kunnen raadsleden het beleid bijsturen. Daarvoor moet dan uiteraard wel een meerderheid in de raad worden gevonden.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren levert met achttien voorstellen de grootste bijdrage. Fractievoorzitter Jesse Luijendijk liet donderdag al weten niet onder de indruk te zijn van de visie. "Alles is vrijblijvend en moet worden betaald uit bestaand budget, terwijl de teruggang van biodiversiteit veruit de grootste bedreiging is voor het leven zoals we dat nu kennen. Vele malen groter dan de coronacrisis."

De partij zou het het voorstel liefst terug in handen van het college leggen, maar omdat dat niet realistisch is komen ze (soms met steun van andere partijen) met achttien moties en amendementen. Alleen een motie D66 wordt niet mede door de PvdD ingediend.