Economisch herstel Flevoland nog niet zichtbaar in werkloosheidscijfers

25 mei 2011 05:00

FLEVOLAND - Uit de laatste arbeidsmarktcijfers van UWV WERKbedrijf blijkt dat de arbeidsmarktregio Flevoland nog geen dalende trend in werkloosheidscijfers laat zien. In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal niet-werkende werkzoekenden met ruim 1,5 procent toegenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2010.


Deze stijging is niet opmerkelijk, omdat door aflopende contracten aan het einde van het jaar het aantal niet-werkende werkzoekenden in het begin van het nieuwe jaar meestal stijgt. Maar er is nog geen sprake van een duidelijke daling ten gevolge van economisch herstel in Flevoland. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in 2010 minder sterk afgenomen dan landelijk het geval is. Toch verwacht UWV WERKbedrijf dat ook in Flevoland in de loop van dit jaar het aantal niet-werkende werkzoekenden bescheiden zal gaan dalen. Dit komt doordat de bedrijvigheid in de zakelijke dienstverlening zal aantrekken.
Op dit moment staan er in Flevoland gemiddeld 12.800 niet-werkende werkzoekenden bij UWV WERKbedrijf ingeschreven. Het aantal ingediende vacatures bij UWV WERKbedrijf groeide het afgelopen kwartaal licht. Dit geeft een positief licht op het werkloosheidscijfer in Flevoland. Er is vooral vraag naar personeel in de techniek- en industriebranche en naar administratief, verzorgend en dienstverlenend personeel.

Arbeidsmarkt 45-plussers niet rooskleurig
De arbeidsmarktsituatie voor 45-plussers is niet rooskleurig. Deze groep niet-werkende werkzoekenden groeide het afgelopen kwartaal in Flevoland met 2,4 procent en in 2010 met 3,3 procent. Om extra aandacht te geven aan deze doelgroep heeft UWV WERKbedrijf speciale werkcoaches aangesteld die uitgebreide begeleiding bieden bij het vinden van een baan. Naast de reguliere dienstverlening worden er ook netwerkbijeenkomsten voor 55-plussers georganiseerd.