Eerste 'matches' in burenhulpproject Tijd voor ElkaarSociaal makelaar Dyane ziet burenhulp als bindmidde

28 april 2010 07:00

BUITEN - Recent is het project Tijd voor Elkaar van start gegaan in de Stripheldenbuurt en Eilandenbuurt in Almere Buiten. Het doel is vragers en aanbieders van burenhulp met elkaar in contact te brengen. Dit gebeurt onder andere via een internetsite www.tijdvoorelkaar-almere.nl én via Dyane van Bavel, sociaal makelaar. "Burenhulp is echt een bindmiddel voor de wijk."


Van Bavel verzamelt vraag en aanbod en brengt bewoners die 'matchen' bij elkaar. Het project begint goed op gang te komen. De eerste 'matches' tussen vragers en aanbieders zijn gemaakt en steeds meer buurtbewoners plaatsen hun vraag of hun aanbod op de website www.tijdvoorelkaar-almere.nl.

Van hardloopmaatje tot computerhulp

Een enthousiaste Dyane vertelt: "Mensen wonen bij elkaar om de hoek, maar hebben vaak geen idee wie hun buren zijn. Laat staan wat hun talenten en liefhebberijen zijn. Het is verrassend hoeveel plezier het geeft als je een ander kunt helpen. Door een simpel klusje te doen. Of door samen iets te ondernemen. Het kan gaan om iemand die een hardloopmaatje zoekt, iemand die aanbiedt om een pianoconcert te geven of iemand die computerhulp nodig heeft." Van Bavel ziet de burenhulp groeien als bindmiddel voor de wijk.

Burenhulp

Momenteel wordt veel energie gestoken in het stimuleren van de buurtbewoners om mee te doen aan de burenhulp. Zo worden huis-aan-huis-interviews afgenomen met buurtbewoners. Hierin wordt gevraagd wat zij zouden kunnen aanbieden en wat zij willen vragen. De reacties hierop blijken heel positief. De stap om écht zelf mee te doen is echter soms nog groot.
Om het project te promoten worden daarom ook buurtactiviteiten georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de scholen en De Schoor, maar ook met buurtbewoners. Een goed voorbeeld is het Koninginnedagevenement op brede school De @rcipel.
IN KADER
Actie

Mensen die vraag of aanbod melden via de website www.tijdvoorelkaar-almere.nl maken nu kans op een Irischeque van 25 euro. Deze actie loopt tot 30 mei. Rond die datum worden 5 cheques verloot onder de vragers/aanbieders die op de site staan. Niet zo handig met internet? Bel Dyane van Bavel, zij kan iedere geïnteresseerde helpen om het voor elkaar te krijgen: 06-22000630.