Eindexamens van start

17 mei 2021 09:15

ALMERE – Spannende tijden voor Almeerse eindexamenleerlingen, want vandaag gaan de eindexamens van start. Het Vmbo begint met Duits en Nederlands, voor Havo staat bedrijfseconomie op het programma en Vwo-leerlingen buigen zich vandaag over hun wiskunde-examen.

Vanwege de coronamaatregelen hebben de leerlingen dit jaar geen optimale voorbereiding gehad, maar in tegenstelling tot vorig jaar moet nu wel het centraal eindexamen worden afgelegd. Om de eindexamenkandidaten tegemoet te komen zijn er wel wat aanpassingen gedaan. Ook had de overheid geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren en werd een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd.

Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd, zodat leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen, twee in totaal, en mogen zij één vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag, mits het geen kernvak is. Voor het Vmbo zijn er extra wijzigingen. Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak in het Vmbo sluiten dit vak in het schooljaar af met een schoolexamen, in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).

Scholen kunnen digitale flexibele examens (centrale examens) in het Vmbo-bb en Vmbo–kb afnemen tot uiterlijk 23 juli 2021.

Meer informatie op rijksoverheid.nl.

(Foto: AdobeStock)