Elk (huis)dier op een voetstuk

30 september 2009 07:56

ALMERE - Overal ter wereld staan mensen, baasjes en bazinnen van (huis)dieren op zondag 4 oktober stil bij de rechten van de dieren in samenleving. Ook in Almere besteden inwoners en winkeliers aandacht aan (wereld)dierendag.


Dierendag wordt wereldwijd gevierd en is hét moment om elk huisdier op een voetstuk te plaatsen. De oorsprong van deze vierde oktober ligt in de sterfdag van Sint Franciscus van Assisi (1181-1226), grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Deze heilige staat bekend om zijn liefde voor de natuur en de dieren.
Vooral de preek van Franciscus tot de vogels heeft steeds opnieuw inspiratie gegeven. In de twintigste eeuw ontstond er een sterke opleving in de belangstelling voor Franciscus als dierenvriend. Die belangstelling heeft zeker meegespeeld toen in 1929 tijdens een internationaal congres van verenigingen voor dierenbescherming in Wenen de sterfdag van de heilige Franciscus werd uitgeroepen tot internationale dag van het dier. In Nederland werd in 1930 voor het eerst dierendag gehouden. Maar liefst 66 jaar eerder, in 1864 was in Den Haag de 'Haagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren' opgericht in navolging van al bestaande verenigingen elders Europa en als eerste van een reeks plaatselijke verenigingen in Nederland. In 1877 werd haar naam veranderd in 'Landelijke Vereeniging'.

Wetgeving voor dieren

De belangrijkste doelstellingen van de Ver(e)eniging (afgekort: de Dierenbescherming) waren en zijn nog steeds de totstandkoming van de wetgeving voor dieren en de controle op de naleving van dierenwetten. Na de eerste Wereldoorlog begon zij ook voorlichting te geven via brochures, folders, film, krant, radio en televisie. Dierendag werd vanaf 1930 de belangrijkste dag in het jaar voor het houden van voorlichtingcampagnes.
Dierendag is door de internationale verenigingen van dierenbescherming ingesteld als wereldthemadag om het publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. Het verschijnsel themadag of dag in het teken van een bepaald idee bestond in 1929 nog relatief kort. Het was een nieuw middel om te wijzen op de ondergeschikte positie van bepaalde groepen en op veronachtzaamde vraagstukken in de samenleving. Dierendag sloot als betrekkelijke nieuweling in de reeks aan bij (inter)nationale dagen als de dag van de arbeid (1890), vrouwendag (1910), moederdag (ca. 1914) en boomplantdag (1919).