(Ex-)kankerpatiënten gebaat bij tuinierenHelende tuinen Parkhuys geopend

31 december 2000 23:40

ALMERE - Tuinieren lijkt een positieve invloed te hebben op het herstel van (ex-)kankerpatiënten. Daarom is bij het Parkhuys in Filmwijk een pilot gestart onder de noemer ‘Helende Tuinen’ waarin kankerpatiënten onder begeleiding tuinieren.


Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat tuinieren een gunstig effect heeft op (ex)kankerpatiënten: ze krijgen meer lichaamsbeweging, ze komen makkelijker in aanraking met groente en fruit en de buitenlucht zorgt voor de nodige vitamine D.
Als onderdeel van het onderzoeksprogramma The Feeding City van AMS binnen de Flevo Campus, in samenwerking met Parkhuys Almere, Flevoziekenhuis en Donkergroen wordt onderzocht hoe in Nederland hetzelfde effect bereikt kan worden. De eerste stap in dit onderzoek is het pilotproject ‘Helende Tuinen’ waarin herstellende kankerpatiënten onder begeleiding tuinieren. De resultaten van de pilot worden gebruikt als input voor een groter onderzoeksprogramma..

Doelen

Doel van de pilot is het opzetten van een groot en gestructureerd onderzoeksprogramma om na te gaan welke fysieke en mentale effecten tuinieren kan hebben op herstellende kankerpatiënten.
Er is overtuigend bewijs dat een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging een gunstige invloed hebben op het herstel, met name als hier al tijdens de medische behandeling mee wordt gestart. Veel therapeutische behandelingen voor kankerpatiënten adviseren dan ook gezond te eten en meer te bewegen.
Voor de meerderheid van de herstellende kankerpatiënten is dit echter lastig: minder dan 25% van de patiënten slaagt erin voldoende groenten te eten en zich aan de richtlijnen voor lichaamsbeweging te houden. Mogelijk is tuinieren een methode die beter aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en interesses van patiënten. Tuinieren is een fysieke activiteit die mensen op een natuurlijke manier in aanraking breng met groenten en fruit, en het werken in de buitenlucht zorgt voor de nodige vitamine D.
Pilot

Een eerste stap in dit onderzoeksprogramma is de pilot bij het Parkhuys. Het doel van deze pilot is een mogelijke onderzoeksopzet en de te gebruiken meetmethoden te testen en de wensen van potentiële deelnemers in kaart te brengen. Vinden mensen het bijvoorbeeld fijn om gezamenlijk te tuinieren of doen zij het liever individueel? En hoe groot is de behoefte aan mentale ondersteuning?
Er zijn bakken geplaatst waar deelnemers groenten en fruit in kunnen telen. Het tuinieren wordt aangeboden als een van de reguliere activiteiten van het Parkhuys, waardoor professionele ondersteuning en begeleiding kan worden geboden door de vrijwilligers van het Parkhuys.