Expositie 'Het verleden boven water'

19 mei 2010 09:48

STAD CENTRUM - Burgemeester Annemarie Jorritsma opent vrijdag 21 mei om 13.30 uur de archeologietentoonstelling 'Het verleden boven water. 10.000 jaar leven met het water in Almere'. Iedereen is welkom om deze opening in de bibliotheek van Almere Haven bij te wonen en daarna de expositie te ervaren.


Aan de hand van het onderwerp 'water' worden vondsten bekeken uit de Steentijd en de Zuiderzeetijd. Hoe gingen de vroege Almeerders om met de natuur en hoe zag het leven er uit toen hier nog water was? Welke invloed had de zeespiegelstijging en hoe kwam men aan drinkwater? Er zijn voorwerpen, reconstructies, maquettes en teksten maar ook interactieve spelletjes te vinden. De tentoonstelling belicht de multiculturele aspecten en brengt een link met het heden, zodat er voor iedereen wat herkenbaars te vinden is.
De expositie is tot en met vrijdag 23 juli gratis te zien in de bibliotheek van Almere Haven aan de Schoolstraat 36. Op maandag tot en met donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en vrijdag van en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Daarna reist de tentoonstelling tot eind augustus door naar Het Eksternest op stadslandgoed De Kemphaan. Later reist de expositie door naar andere locaties.
Bij de reizende expositie is een educatief pakket beschikbaar om de expositie zelfstandig met een klas te bezoeken. Meer informatie: www.almere.nl/archeologie.