Extinction rebellion: 'Ecologische ramp niet aan mijn kinderen uit te leggen'

27 maart 2021 12:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – De beweging Extinction Rebellion kent sinds een klein half jaar een Almeerse afdeling. De beweging verzet zich actief tegen het klimaatbeleid. "We bevinden ons in een grote klimaat- en ecologische crisis", zegt Dorus ten Haaf van de Extinction Rebllion Almere. "Als we niets doen is het te laat voor de globale ecosystemen. Dat zou ik later niet aan mijn kinderen kunnen uitleggen. We moeten nu de planeet redden."

Extinction Rebellion staat bekend om haar acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zoals het blokkeren van verkeersknooppunten. "Die zijn voor mensen vervelend", zegt Ten Haaf, "maar het zijn wel acties waarmee we Extinction Rebellion op de kaart zetten. We maken duidelijk dat de klimaatcrisis en de ecologische ramp die zich voltrekt ons voortbestaan op het spel zetten. Daar passen dit soort acties bij. Het is bijna te laat."

Ten Haaf verwoordt de angst van de leden Extinction Rebellion: "Het zou verschrikkelijk zijn als binnenkort blijkt dat we te laat gehandeld hebben om de klimaatcrisis te beteugelen. Het mag niet zo zijn dat we een slechtere wereld achterlaten voor onze kinderen. We kunnen ons daarom niet permitteren niets te doen."

Onder water

Ten Haaf geeft Jakarta als voorbeeld. "Deze stad dreigt onder water te komen te staan, er moeten muren tegen het wassende water worden gebouwd. In Azië verdwijnen hele eilanden onder water en daar moet de bevolking geëvacueerd worden. Hier in Almere leven we onder het zeeniveau. Hoe lang moet het nog duren dat we hier met natte voeten zitten?"

Extinction rebellion roept de gemeente dan ook op om ook in Almere de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Daarbij wil de beweging ook dat er een burgerberaad komt in Almere dat een leidende rol speelt in de besluitvorming in de stad op het gebied van klimaat, groen, ecologie en biodiversiteit. "Juist inwoners moeten hun stem kunnen laten gelden in de stad op dit gebied. We zijn geen politieke beweging, maar willen inwoners wel invloed geven met een burgerberaad dat duurzaamheid op de agenda zet. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025, ook in onze stad."

Almere

Op lokaal gebied vindt Extinction Rebellion dat er in Almere teveel op de auto wordt ingezet. "Het fietspadennet in de stad is prima, maar nu de fietsenstallingen niet meer bemand gaan worden, voorzie ik een extra drempel om op de fiets naar de stad te gaan", zegt Ten Haaf. "Er zullen meer zwerffietsen komen en mensen zullen toch weer eerder de auto pakken. Dat moet echt voorkomen worden."

Ook de Floriade is een doorn in het oog van de beweging. "Er wordt gezegd dat het een groen project is, maar er is eerst wel een heel ecosysteem vernietigd. Niet alleen daar, maar in de rest van Almere zijn en worden teveel bomen gekapt. In de bestaande wijken moet juist meer groen komen."

Ten Haaf geeft aan dat het nog te vroeg is voor hardere acties in Almere. We willen eerst vragen om verandering en informeren. Maar als niet geluisterd wordt, dan kunnen opvallende en soms hinderlijke acties volgen. "In onze stad is XR nog klein, maar groeiend. Ieder van ons werkt of studeert, en niemand doet dit voor z'n lol. Maar om een leefbare toekomst te hebben, moeten we in actie komen en aandacht vragen. Totdat het systeem dat de wereld kapot maakt verandert."

9 april is er een landelijke actie van Extinction Rebellion in Den Haag waar de Almeerse afdeling ook aan deelneemt.

Meer informatie: extinctionrebellion.nl/groep/almere

Op facebook.com/xralmere is meer informatie en worden de komende meetings/acties aangekondigd.

Dorus ten Haaf van Extinction Rebellion Almere. (Foto: Almere DEZE WEEK)