Extra informatieavond over geluid A6

27 april 2010 13:36

STAD CENTRUM - Inwoners van Almere kunnen op woensdag 28 april terecht op een extra informatiebijeenkomst over het aspect geluid in het kader van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Rijkswaterstaat heeft meerdere verzoeken gekregen om extra informatie te geven over dit onderwerp.


De A6 tussen knooppunt Muiderberg en Almere Buiten-Oost wordt tussen 2011 en 2020 flink uitgebreid in het kader van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Tot 6 mei ligt het Ontwerp-tracébesluit (een soort bestemmingsplan) van dit project ter inzage en is het mogelijk om hierop een zienswijze in te dienen. In het Ontwerp-tracébesluit staat onder andere beschreven welke maatregelen genomen worden om geluidshinder van de weg te beperken.
Voor een aantal omwonenden van de A6 heeft de uitbreiding tot gevolg dat de geluidsbelasting van de snelweg, ondanks eventuele aanvullende maatregelen als 'stil asfalt' (dubbellaags ZOAB), boven het voorkeursniveau komt te liggen. In zulke gevallen is sprake van een 'hogere waarde': het aantal decibellen dat de snelweg produceert na de weguitbreiding ligt dan tussen het voorkeursniveau en de wettelijk toegestane bovengrens. Zodra het Tracébesluit onherroepelijk is, zal op deze adressen onderzocht worden of de woningen in aanmerking komen voor gevelisolatie.

Informatiebijeenkomst

Rijkswaterstaat wil bewoners van Almere, tijdens de extra informatiebijeenkomst, uitleggen wat een hogere waarde is, wat de wettelijke toegestane geluidsbelasting is op de gevel van een woning en welke maatregelen worden voorzien in het OTB.
De bijeenkomst wordt gehouden op 28 april, van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Almere in de Burgerzaal. De toegang is gratis. Meer informatie over het project is te vinden op www.schiphol-amsterdam-almere.nl.