Extra surveillance bij moskeeën

22 april 2021 12:30

ALMERE – De gemeente heeft na de bedreigingen die Almeerse moskeeën ontvingen aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder extra surveillance.

Dat schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van NIDA Almere. Naast de extra surveillance zijn er korte lijnen tussen politie, gemeente en moskeebesturen 'zodat informatie snel uitgewisseld kan worden en eventuele bijstelling snel kan worden gerealiseerd.'

Uiteraard betreurt het college de bedreigingen die zijn gedaan en heeft de moskeebesturen laten weten de brieven met intimiderende, beledigende en bedreigende inhoud 'ten zeerste te betreuren'. Het college stelt de opsporingsonderzoek van de politie af te wachten. 'Er is op dit moment, conform de richtlijnen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en aanvullende beschikbare politieinformatie, geen sprake van een verhoogd dreigingsniveau.

Veiligheidsscans

Een paar jaar geleden zijn bij alle moskeeën veiligheidscans uitgevoerd, die naar tevredenheid van de besturen was en waarop ook maatregelen zijn genomen. 'Er zijn op dit moment geen signalen van de veiligheidsdiensten waardoor de lokale driehoek zou moeten besluiten om over te gaan tot specifiekere zichtbare beveiligingsmaatregelen voor de moskeeën', aldus het college, dat zich niet herkent in het gevoel van NIDA dat er in Almere een groeiend anti- islamsentiment groeiende is. 'Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij voornemens om in 2021 een lokale krachtenveldanalyse uit te voeren naar de aan- en afwezigheid van diverse vormen van activisme en extremisme in Almere. Door meer inzicht in deze fenomenen kan er beter worden geanticipeerd op (veranderingen in) het krachtenveld.'