Fietsersbond brengt knelpunten in kaart

09 april 2010 09:22

ALMERE - De Fietsersbond is een campagne gestart om de knelpunten voor fietsers in de provincie Flevoland in kaart te brengen. Alle fietsers mogen knelpunten en suggesties melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond verzamelt de knelpunten op verzoek van de provincie, in samenwerking met de Flevolandse gemeenten.


De meldingen kunnen gaan over slechte verharding en slecht afgestelde verkeerslichten, maar bijvoorbeeld ook over gevaarlijke kruispunten of het ontbreken van goede fietsverbindingen. Ze kunnen tot 1 augustus ingediend worden via de website. De provincie en de gemeenten willen het fietsgebruik in de provincie graag stimuleren en met behulp van dit project kan hier handen en voeten aan worden gegeven.
De resultaten van de inventarisatie zullen na afloop van het project worden gerapporteerd en aangeboden aan alle wegbeheerders. De provincie stelt daarbij vanuit de fietsimpuls Flevoland jaarlijks een extra bijdrage van 200.000 euro beschikbaar ter ondersteuning aan de Flevolandse gemeenten voor het stimuleren van het fietsgebruik.
Het meldpunt van de Fietsersbond is nu vijf jaar oud en omvat op dit moment landelijk al 11.000 meldingen. Bijna tweederde van die meldingen blijkt na twee jaar te zijn opgelost. Het meldpunt heeft zich dus al bewezen als een effectief instrument om de burgers te betrekken en te komen tot oplossingen voor fietsers.