Filmwijkers in actie tegen betalen in blauwe zone

14 december 2009 08:00

FILMWIJK - Bewoners van Filmwijk zijn in actie gekomen tegen de gemeentelijke plannen om bewoners van de zogenaamde blauwe zone te laten betalen voor hun parkeerontheffing.


Toen de gemeente in 2002 betaald parkeren in het stadshart invoerde, bleken werknemers van de daar gevestigde winkels en bezoekers van het centrum hun auto's in de aangrenzende Filmwijk te parkeren. Bewoners werd het daardoor onmogelijk gemaakt hun auto in de buurt van hun woning neer te zetten. Bewoners John de Lang en Joop Prent hebben toen, namens een aantal organisaties in de wijk, contact gezocht met de gemeente om hiervoor een oplossing te zoeken. Met als resultaat de instelling van een blauwe zone, waar niet langer dan een uur mag worden geparkeerd. Uitdrukkelijke voorwaarde was, dat dit geen financiële consequenties zou hebben voor deze bewoners. De bewoners kregen een gratis ontheffing van het parkeerverbod, voor bezoekers konden zij tegen betaling een tijdelijke ontheffing aanvragen.
Nu het parkeerbeleid in Almere niet kostendekkend blijkt te zijn, wil de gemeente van deze afspraken af en moeten bewoners van dit gebied jaarlijks 55 euro gaan betalen om hun auto voor hun eigen deur te parkeren. De bewoners vinden dat de gemeente de gemaakte afspraken schendt en willen hierover de mening van de raad horen.
Op de Politieke Markt van donderdag 3 december hebben de bewoners dit besproken met de wethouder en raadsleden. Het lijkt erop dat de meerderheid van de raad de argumenten van de Filmwijkers serieus in overweging neemt. De besluitvorming over de tarievennota is een week opgeschort.