Financiering woningbouwverenigingen en gemeenteVerlichting op playground Stedenwijk

08 oktober 2008 07:00

ALMERE - Dat de playground aan de Amsterdamweg een positieve uitwerking heeft op Stedenwijk, mag geen nieuws meer heten. Probleem was dat de activiteiten op het terrein moesten stoppen wanneer het donker werd. Door de aanleg van lichtmasten is dat probleem nu verholpen.


Voormalig wethouder Henk Smeeman had begin dit jaar toegezegd de helft van de verlichtingskosten te zullen betalen als er een partij gevonden zou worden die de andere helft voor haar rekening zou nemen. De woningbouwverenigingen De Alliantie, Ymere en GoedeStede bleken graag bereid om te investeren in de verlichting. "Nu het vroeger donker wordt, kunnen de gebruikers toch gebruik blijven maken van de playground", zegt René Maertens verheugd.
Gert Diepeveen van woningbouwvereniging Ymere was er snel van overtuigd dat verlichting nodig was. "Vorig jaar november kwam dat probleem naar voren. Iedereen is enthousiast over de playground, maar als het donker wordt kan er maar kort gebruik van gemaakt worden. Dat is zonde. Anja Schipper van De Alliantie is het met Diepeveen eens. "In het integrale wijkoverleg werd de kwestie besproken. Alle drie de corporaties waren het erover eens dat die investering gedaan moest worden." Ook Quirien Slager van GoedeStede is die mening toegedaan. "Het mooie van de playground is dat er veel minder overlast is van hangjongeren. Bovendien ontmoeten mensen elkaar op de playground. Het is daarom goed als ook in de donkere maanden er gebruik van kan worden gemaakt. De jongeren hoeven zich niet te vervelen. En dat vergroot het woonplezier van onze huurders. Dat geldt uiteraard voor alle drie de corporaties. En als de bewoners tevreden zijn, dan zijn wij het ook."