Flevoland informeert recreanten over kwaliteit zwemwaterSpeciaal protocol tegen blauwalg

22 mei 2010 13:34

ALMEERDERSTRAND - Gedeputeerde John Bos van de provincie Flevoland en wethouder Martine Visser van de gemeente Almere hebben het eerste paneel met informatie over de kwaliteit van het zwemwater op het Almeerderstrand onthuld.

Met deze panelen willen de provincie, het waterschap, rijkswaterstaat en de strandbeheerders de recreanten in Flevoland nog beter informeren over de kwaliteit van het zwemwater en het strand. Tegelijkertijd zijn de partijen samen een ‘Blauwalgenprotocol’ gestart om de problemen met blauwalg efficiënter aan te pakken.
Volgens de Europese zwemwaterrichtlijn moeten de recreanten vanaf 2012 ook op het strand zelf beter worden geïnformeerd over de voorzieningen en mogelijke problemen van een zwemlocatie. Wethouder Visser: “Vooruitlopend op deze richtlijn hebben de provincie, de water- en strandbeheerders een informatiebord ontwikkeld, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij deze nieuwe zwemwaterrichtlijn. Met deze nieuwe strandborden wordt het voor de recreant duidelijk welke voorzieningen op het strand aanwezig zijn en hoe het gesteld is met de kwaliteit van het water. Almere heeft de primeur. Op de Almeerse stranden zijn de borden als eerste geplaatst en hiermee maken we weer een nieuwe kwaliteitsslag met het strand- en waterbeheer in onze stad.”

Voorop
Flevoland loopt voorop, niet alleen als het gaat om de nieuwe bebording , maar ook op het gebied van de inzet van dagelijks beheer op de stranden. Gedeputeerde John Bos: “We kennen allemaal hier de problemen die er zomers zijn met blauwalgen. Blauwalg is erg hinderlijk voor de zwemmer die op een warme dag een verfrissende duik wil nemen. De waterbeheerder kan er weinig aan doen. Bij de bloei van blauwalg spelen vaak de weersomstandigheden een grote rol en dat hebben we nu eenmaal niet in de hand. Met het nieuwe ‘Blauwalgenprotocol 2010’ willen we gezamenlijk zo efficiënt mogelijk omgaan met dit probleem. Wanneer er een reële kans bestaat tot de bloei van blauwalg, voeren de strandbeheerders passende controles uit. Door het dagelijks beheer op de stranden met visuele controles willen we de periode van een zwemverbod of een waarschuwing zoveel mogelijk beperken. Daarmee kunnen mensen sneller weer gebruikmaken van het strand. Hiervoor zijn inmiddels duidelijke afspraken gemaakt en zal de provincie deze zomer als pilot voorop lopen in de informatievoorziening naar de mensen.”