Flevoland maakt afspraken met Rijk over infrastructuur

30 november 2020 15:45

ALMERE - Voor het aanpakken van de woningnood in de regio moeten er de komende jaren versneld extra woningen in de Metropoolregio Amsterdam worden gebouwd. Flevoland kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit kan echter niet zonder dat het voorzieningenpeil en de bereikbaarheid op orde zijn. Hierover heeft de Metropoolregio Amsterdam, waar Flevoland deel van uitmaakt, gesproken met de verantwoordelijke ministers om Flevoland op een goede en duurzame wijze bereikbaar te houden.

Het onderzoek naar de IJmeerverbinding wordt voortgezet, Rijk en regio reserveren middelen voor de verbreding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes en er wordt onderzoek gedaan naar de N50. Rijk en regio hebben de ambitie uitgesproken de spoorverbinding naar Noord-Nederland te willen versnellen en zullen hier het komende jaar onderzoek naar doen. Op korte termijn wordt geïnvesteerd in fiets en slimme mobiliteitsoplossingen.

IJmeerverbinding

Belangrijk onderwerp in het overleg was de IJmeerverbinding tussen Almere (Poort) en Amsterdam (IJburg). Zoals bekend is er in de Tweede Kamer enthousiast gereageerd op de plannen om 25.000 woningen in Pampus te bouwen. Almere wil daaraan meewerken, onder voorwaarde dat de IJverbinding - waar al jaren over gediscussierd wordt - er eindelijk komt. Uit het overleg blijkt nu dat het onderzoek naar de toekomstige openbaar vervoerontsluiting van Almere een stap verder is. Rijk en de regio erkennen het belang van de ontwikkeling van Almere en de noodzaak om maatregelen te nemen die de bereikbaarheid en leefbaarheid vergroten, waarbij ook aandacht is voor de ontwikkeling van de natuur in het Markermeer en het IJmeer. De IJmeerverbinding creëert ook ruimte op het hoofdspoor voor snelle(re) intercity's naar Noord- en Oost-Nederland, een onderzoek dat in de komende periode een vervolg krijgt. Het komend jaar wordt gebruikt om de vraagstukken nader uit te werken en financiële middelen te vinden.

Slim en duurzaam vervoer

Met het Rijk zijn ook afspraken gemaakt om te investeren in fiets- en in slimme mobiliteitsoplossingen. Zo draagt het Rijk bij aan de verbreding van het Spoorbaanpad in Almere en zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking op het gebied van slimme mobiliteit voort te zetten, zodat reizigers in de toekomst slimmer en duurzamer kunnen reizen