Flevolanders moeten vaker fiets pakken

26 november 2008 08:00

FLEVOLAND - Gedeputeerde Staten van Flevoland trekken 250.000 euro extra uit voor het stimuleren van fietsen. De provincie wil hiermee bereiken dat mensen voor korte verplaatsingen meer voor de fiets kiezen. Tevens wil het provinciebestuur Flevoland aantrekkelijker maken voor de recreatieve fietser. Gedeputeerde Staten leggen een discussiestuk over de 'Intensivering fietsbeleid' voor aan Provinciale Staten en Vervoerberaad.