Flevoziekenhuis presenteert wegblijvers rekening

03 juli 2007 13:54

ALMERE - Sinds deze maand presenteert het Flevoziekenhuis patiënten die van een afspraak bij de afdeling gynaecologie wegblijven, een rekening. Een afspraak moet voortaan 24 uur van tevoren worden afgezegd.


Het Flevoziekenhuis ontvangt elke dag ruim tweeduizend patiënten voor een behandeling op de poliklinieken en onderzoeksafdelingen. Dat lukt dankzij een goede organisatie van de spreekuren. Patiënten kunnen daarbij helpen door op tijd - minimaal 24 uur tevoren - af te zeggen als ze hun afspraak niet kunnen nakomen. Bij tijdige afmelding kunnen andere patiënten geholpen worden. Patiënten die hun afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren afzeggen, krijgen een rekening.
Het ziekenhuis hanteerde het wegblijftarief al langer bij plastische chirurgie. Sinds 1 juli brengt het ziekenhuis dit ook bij de polikliniek gynaecologie in rekening. In de zomer volgen longheelkunde en oogheelkunde. De overige poliklinieken volgen in de loop van het jaar.
Ruim tweederde van de bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aangesloten ziekenhuizen en andere zorginstellingen nemen maatregelen om te zorgen dat het percentage patiënten dat niet komt opdagen bij afspraken zo laag mogelijk is. Het landelijk tarief van 40,70 euro dekt een deel van de kosten en is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Het Flevoziekenhuis maakt het patiënten gemakkelijker om een afspraak af te zeggen of te verzetten. Op de website kunnen patiënten met @-pointment, het online afsprakensysteem van het ziekenhuis, 24 uur per dag, thuis of waar dan ook, een afspraak maken, verzetten of annuleren. Afmelden kan natuurlijk ook telefonisch of aan de balie.