Flevoziekenhuis stelt niet urgente ingrepen uit, spoedzorg en spreekuren gaan door

24 december 2020 07:40

ALMERE - Het Flevoziekenhuis stelt de niet-urgente, planbare ingrepen en behandelingen uit om de komende weken de noozakelijke ziekenhuiszorg te kunnen blijven garanderen. Dit in navolging van het landelijk besluit van 22 december. Spoedzorg en spreekuren gaan door.

Behandelingen en ingrepen die niet per se binnen zes weken noodzakelijk zijn worden uitgesteld, zo meldt het Flevoziekenhuis. Of het verantwoord is een behandeling uit te stellen, is altijd ter beoordeling van de behandelend arts. Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaat altijd door. Spreekuren op de polikliniek en zorg op de dagbehandeling gaan ook gewoon door. Bij uitstel wordt telefonisch contact opgenomen met de patiënt. Wie niets hoort, kan ervan uitgaan dat de afspraak of behandeling gewoon doorgaat.

Druk op zorg loopt op

Het Flevoziekenhuis volgt het besluit van minister Van Ark voor Medische Zorg om met ingang van 22 december de niet urgente zorg op te schorten. Door het stijgend aantal corona-patiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg op. De ziekenhuizen hebben onder andere door besmettingen onder personeel te maken met een hoog ziekteverzuim. Rond januari wordt een verdere toename verwacht van corona-patiënten.

Om te zorgen dat wij de reguliere zorg zo lang mogelijk door kunnen laten gaan, werken de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland intensief samen. Dagelijks wordt de beschikbare capaciteit en het aantal coronapatiënten uitgewisseld en op elkaar afgestemd. Er wordt ook samengewerkt met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Kijk voor alle informatie over een bezoek aan het Flevoziekenhuis in coronatijd op www.flevoziekenhuis.nl

Het Flevoziekenhuis in Almere. (Foto: Fred Rotgans)