Forse en brede banengroei

05 november 2008 08:00

ALMERE - De werkgelegenheid in Almere is tussen april 2007 en april 2008 met 6200 banen toegenomen. Dit is een groei van 8% ten opzichte van 2007.


De grootste toename komt van de sectoren zakelijke dienstverlening, handel, overheid en bouwnijverheid. De groei van de banen bestaat voor één derde uit doorgroei van bestaande vestigingen. De rest uit nieuwe vestigingen.
In Flevoland groeide het aantal banen met 6% tot 9200. Almere nam daarvan twee derde voor haar rekening. Dit bevestigt eerder nationaal onderzoek van de Rabobank en het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat Flevoland nationale koploper is in groeikracht en werkgelegenheid. Daarbinnen fungeert Almere als trekker.
In 2008 zijn er in totaal 80.000 banen in Almere. Daarvan zijn er 64.000 voltijdbanen en 16.000 deeltijdbanen.
Ondertussen pleit het CDA Almere ervoor dat de rijksoverheid een bijdrage gaat leveren aan de groei van de werkgelegenheid in Almere, door het verplaatsen van overheidsdiensten en D66 pleit voor een gemeentelijk Deltaplan voor werkgelegenheid.