Gedeputeerde Anne Bliek: "Actie is wat telt!"Maatregelen voor een klimaatneutrale provincie

11 januari 2010 10:54

FLEVOLAND - De provincie Flevoland gaat de uitstoot van CO2 door de provinciale organisatie volledig compenseren voor de jaren 2008 tot en met 2011. Hiervoor is 60.000 euro gereserveerd.


De provincie gaat nauwkeurig in kaart brengen wat ze moet doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Jaarlijks wordt precies berekend hoeveel die CO2-uitstoot bedraagt. "Meten is weten", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Anne Bliek-de Jong. "De provincie Flevoland heeft een grote ambitie met betrekking tot klimaat en energie: zestig procent duurzaam opgewekte energie in 2013. Met onze windenergie zijn we een voorbeeld voor anderen."

Actief door

Bliek: "Prima dat er gepraat wordt in Kopenhagen. Wij gaan ondertussen gewoon actief door op de weg die dit college al langer bewandelt: de feiten en cijfers onder ogen zien, onderkennen dat het terugdringen van CO2 aan de basis staat van het klimaatprobleem, minder CO2-uitstoten, duurzaamheid promoten en zelf het goede voorbeeld geven. Eén van de zaken waarmee we bezig zijn is dat we in 2015 voor honderd procent duurzaam willen inkopen. Ook ligt er nog de motie met de naam 'Trees for Travel' die vraagt om compenserende maatregelen te treffen bij het maken van dienstreizen per vliegtuig en per auto."
De ambitie om klimaatneutraal te zijn gaat verder. Door het gasverbruik, papierverbruik, openbaar vervoer en woon- werkverkeer door de medewerkers te compenseren, doet de provincie nog een extra inspanning.