'Geef projecten in de wijk de kans zich te bewijzen'

16 december 2009 07:00

ALMERE - 'Geef projecten de kans zich te bewijzen. Als je van alles van te voren wil weten of het duurzaam of succesvol wordt, start er niets. Dat neemt niet weg dat je tevoren best mag nadenken hoe je het wilt financieren als het een succes blijkt te zijn'.

Dat zei minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie donderdag 3 december tijdens een congres in Eindhoven in reactie op het rapport 'De projectencarrousel ontleed' dat in opdracht van WWI en Start Foundation is gemaakt. Ook voor projecten in Almere kan dit gelden. Van der Laan riep overheden en private partijen op evenwicht te blijven zoeken. "Tijdelijke projecten zijn niet per definitie slecht. Gaat erom dat er een goed evenwicht komt tussen innovatieve incidentele en structurele projecten. We moeten niet naar de andere kant doorslaan."

Succesvolle projecten voortzetten

In het rapport stellen de onderzoekers dat subsidieregelingen, aanbestedingen en andere vormen van tijdelijk geld voor sociale projecten in achterstandswijken dusdanig moet worden ingericht dat succesvolle projecten niet stoppen als het geld op is. Zij pleiten ervoor dat overheden en private fondsen subsidieregelingen voorzien van een clausule waarin projectaanvragers vastleggen hoe zij na afloop van de regeling de aanpak bij gebleken succes voortzetten.
Onderzoeker Daniël Giltay Veth analyseerde 'good practices' die zich richten op de 10 procent Nederlanders met de grootste sociaaleconomische achterstand. Zij wonen veelal in aandachtswijken en kampen met problemen op verschillende gebieden van hun leven. De onderzochte projecten zijn volgens hem effectief omdat ze loketoverstijgend zijn. De problematiek op het gebied van bijvoorbeeld schulden, werkloosheid en opvoeding worden domeinoverstijgend aangepakt en niet vanuit een specifieke beleidskoker.
Tussen wal en schip

Bottleneck bij de 'verduurzaming' is volgens Giltay Veth dat loketoverstijgende projecten tussen wal en schip raken omdat ze onder meerdere beleidsterreinen vallen. Deze initiatieven passen niet goed bij de verkokerde verdeling van subsidies. Voorop staat de erkenning van de succesvolle integrale aanpak als nieuwe werkvorm, los van allerlei beleidskokers. Het ligt meer voor de hand om geld uit tijdelijke geldregelingen te gebruiken als investering in deze projecten dan andere projecten met dezelfde doelstelling op te starten. Van der Laan benadrukte dat betrokkenen niet bang moeten zijn voor ontkokering. "Samenwerking kan prima werken. Iedereen doet graag waar hij goed in is." Hij pleitte er ook voor dat projectaanvragers geld bij andere participanten zoeken dan alleen bij de overheden.