Geen m.e.r. voor parkeerterrein Floriade

16 april 2021 11:30

TWENTSEKANT – Het college is van mening dat er geen milieueffectenrapportage (MER) nodig is voor de aanleg van een parkeerterrein voor Floriadebezoekers.

Het tijdelijke parkeerterrein komt op Twentsekant tussen de snelweg A6 en de Enrico Fermistraat aan de rand van de wijk Nobelhorst. Het college heeft hierbij besloten dat voor de ontwikkeling geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de herontwikkeling. De verklaring is nodig om medewerking te kunnen verlenen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit, het ontwerp van de omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden na de gebruikelijke aankondiging in de Staatscourant en in het gemeenteblad, voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.