Geen welstandstoets in Homeruskwartier-Oost en Ecudorp:"Nog meer vrijheid voor bewoners"

18 augustus 2009 06:18

ALMERE - De welstandscommissie hoeft in Homeruskwartier-Oost en Ecudorp geen welstandstoets uit te voeren, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Op deze manier krijgen de toekomstige bewoners maximale vrijheid.


Wethouder Adri Duivesteijn: Het voorstel sluit naadloos aan op het Almere Principle 'Mensen maken de stad'. Door af te zien van een welstandstoets, ontstaat nóg meer ruimte om invulling te geven aan de eigen woonwensen; particulier opdrachtgeverschap in optima forma."
In het Homeruskwartier gaat het om de driehonderd kavels die sinds de woonmanifestatie - die in het Pinksterweekend van dit jaar plaatsvond - in de verkoop zijn. Met de ontwikkeling van Homeruskwartier-Oost wordt het palet van het programma 'IkbouwmijnhuisinAlmere' verder uitgebreid; het is bijvoorbeeld mogelijk een eigen onderneming te realiseren, een duurzame woning te bouwen, of een tuinderswoning te ontwikkelen.

Experimenteel

Ecudorp is een nog te bouwen experimentele woon- en werkgemeenschap, die in het Kathedralenbos langs de Hoge Vaart ontwikkeld zal worden, en die bestaat uit ongeveer zestig wooneenheden. Ecudorp wordt gebouwd met ecologische materialen en technieken. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijk en duurzame energiebronnen, en er wordt een kringloopstructuur gerealiseerd om afvalstoffen en water opnieuw te kunnen gebruiken. De vereniging van eigenaren van Ecudorp heeft de gemeente verzocht het gebied welstandsvrij te verklaren.
Duivesteijn hoopt dat het voorstel leidt tot kleurrijke en diverse wijken: "In principe is alles mogelijk, als de ontwerpen maar passen binnen het stedenbouwkundig plan. De nadruk ligt dus niet zozeer op de vormgeving van de afzonderlijke woningen, maar op de kwaliteit van het gebied als geheel. De supervisor van het Homeruskwartier blijft dan ook betrokken, en zal ons blijven adviseren over de ruimtelijke kwaliteit van de wijk."