'Geld voor jeugdclubs gebruikt voor wegwerken tekorten'

13 januari 2021 13:25

ALMERE – Het geld dat de gemeente Almere van het Rijk ontvangt voor jeugdclubs wordt gebruikt voor het wegwerken van tekorten en slechts voor een klein deel aan deze clubs uitgegeven. Dat zegt de PvdA die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld

De PvdA Almere kwam in actie nadat het CDA en D66 in Woensdrecht de kwestie aankaarten. Door die actie gaat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) nu in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om ervoor te zorgen dat scoutinggroepen, speeltuinverenigingen en andere jeugd- en jongerenorganisaties de coronasteun krijgen waar ze recht op hebben. Vorig jaar maakte het kabinet via het gemeentefonds namelijk 7,3 miljoen euro vrij om het scouting- en speeltuinwerk in gemeenten te ondersteunen zodat zij hun belangrijke functie kunnen blijven vervullen. Door de coronacrisis lopen zij veel inkomsten mis. .

Almere

Volgens de PvdA wordt ook in Almere slechts een klein deel van de in totaal 362.000 euro werkelijk uitgegeven. De argumentatie daarbij is dat de Almeerse organisaties geen financiële problemen hebben. Volgens raadslid Erik Theunissen is dat maar ten dele waar " Ik weet dat een scoutinggroep 4.500 euro heeft grekregen omdat ze anders zouden omvallen en ook het VMCA heeft iets gekregen. Maar wij hebben aanleiding om te denken dat het geld wordt gebruikt om tekorten weg te werken. Dat is niet de bedoeling."
De partij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil weten waarom dit geld, dat bestemd was om schade vanwege covid-19 te vergoeden, gebruikt wordt om tekorten op te lossen. 'Bent u voornemens het geld alsnog uit te geven aan het doel waarvoor het Rijk het geld aan de gemeente heeft gegeven?', aldus de PvdA.

De PvdA wil dat het geld alsnog wordt uitgegeven aan datgene waar het voor bedoeld was. 'Zodat clubs, verenigingen en organisaties na de lockdown verder kunnen gaan waar ze zijn gebleven en misschien zelfs iets extra's kunnen doen voor hun leden en bezoekers.'

(Foto: aangeleverd)