Gemeente Almere en provincie Flevoland:Groeiend Almere moet ook in toekomst bereikbaar zijn

11 mei 2011 05:00

ALMERE - Om de bereikbaarheid binnen Almere op peil te houden, moet het auto-, OV- en fietsnetwerk behoorlijk worden aangepast en uitgebreid. De uitvoering van deze werkzaamheden vergt een investering van ongeveer 230 miljoen euro. Dit blijkt uit de Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA). Eind mei praten gemeente en provincie met de minister over de financiering van de plannen.


Een samenvatting van de Verkenning Stedelijke bereikbaarheid Almere is dinsdag 3 mei aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Flevoland en de Almeerse gemeenteraad.
De verkenning heeft in kaart gebracht wat er noodzakelijk is om de interne bereikbaarheid van Almere op peil te houden om ‘Almere 2.0’ mogelijk te maken. Dat heeft geleid tot de samenstelling van een pakket van maatregelen dat varieert van het aanpassen van verbindingen onder de A6, uitbreiding van de provinciale wegen tot een betere benutting van het lokale wegennet. Uitgegaan wordt van het verder uitbreiden van het unieke gescheiden verkeerssysteem van Almere (vrije busbanen) in de nieuwe gebieden en het aanleggen van goede fietsinfrastructuur.

Vijf jaar

In de komende vijf jaar gaat het daarbij om aanpassing van de onderdoorgangen onder de A6 tot aan de Weerwaterzone, het verbreden van de Waterlandseweg naar 2x2 rijstroken, aanpassing infrastructuur van Almere Hout-Noord inclusief een ontsluitingsweg naar de Vogelweg, uitbreiding van de Hogering naar 2x3 rijstroken tot aan de Hollandsedreef.
Belangrijke besluiten

Wethouder Adri Duivesteijn: “Belangrijk is dat de conclusie door alle betrokken partijen, gemeente, provincie en Rijk, wordt gedeeld. In de afgelopen periode zijn al belangrijke besluiten genomen over de verbetering van de bereikbaarheid over het spoor en de weg. Met investeringen in infrastructuur is veel geld gemoeid. Ik vertrouw er op dat minister Schultz van Haegen het aanpakken van de bereikbaarheid binnen de stad even belangrijk vindt als de aanpak van de problemen buiten de stad.”